Perjuangan Modenis Muslim

Bismillahirrahmaanirrahim

Umat Islam sedari era penjajahan sehingga kini, mengalami tekanan yang cukup kuat. Baik politik, ekonomi, sosial dan segenap kehidupan mereka. Dari situ bangkit pelbagai respon,  atau apa yang dinamakan respon kaum muslimin.

Antara respon kaum muslimin ialah dari golongan modenis. Mereka melihat umat Islam mundur kerana kejumudan agama dan sifat taqlid umat Islam kepada tafsiran ulama era pertengahan.

Mereka menyeru kepada dibukakan pintu ijtihad dalam semua lapangan. Tiada halangan dalam berijtihad. Sepertimana cendekiawan terdahulu diberi peluang berijtihad begitu jugalah tuntutan mereka di era ini.

Mereka meletakkan keadaan umat Islam sepertimana dark ages eropah. Bangsa yang hidup dalam kegelapan, kejumudan, kemunduran. Perlu bangkit dan cerah. Mereka menemukan punca kegelapan mereka adalah institusi agama (gereja) ataupun penguasaan sakral paderi.

Disinilah kesilapan golongan modenis dalam mensisikan keadaan umat Islam. Sejarah Islam jika diteliti, tidak pernah meletakkan ulama sebagai otoriti yang mencorakkan kehidupan mereka. Fungsi ulama dalam Islam terbuka kepada perbezaan dan perbincangan.

Mereka juga menyeru kepada model barat sebagai contoh kemajuan. Mengabaikan tuntutan dan cita-cita agama. Agama adalah amalan individual yang tidak perlu ada kaitan dengan kehidupan.

Jelas pendekatan mereka sepertimana revolusionis atau reformis zaman pencerahan. Keyakinan mereka hanya model barat yang telah mengalami perubahan dan kemajuan tamadun itu jalan penyelesaian kepada kemunduran umat ini.

Pada mereka, punca kemunduran umat Islam adalah keterikatan dengan tafsiran lama, takut berijtihad dan otoriti ulama (sedangkan itu sifat skaptikal mereka) membawa umat Islam kebelakang.

Seharusnya kita perlu meneliti hasil mahsul pemikiran ulama-ulama agung yang mengutarakan idea besar sehingga membentuk ketamadunan yang hebat pada masa itu dan melakukan proses asimilasi dengan era moden.

Tidak kiralah proses itu menuntut alat daripada kufar sekalipun untuk membuahkan hasil yang baik kepada umat Islam. Keagungan karya lampau umat Islam adalah satu kerugian besar jika tidak diteliti dan diambil manfaat.

Cuma proses penyesuaian di era moden ini menuntut ketajaman pemikiran kita menilai unsur-unsur yang membawa kebaikan kepada umat. Mengambil secara total dan menolak secara total adalah palagiat tanpa usaha. Ianya perbuatan tidak cerdik.

Satu usaha yang dilihat cuba direalisasikan melalui metod ini ialah, penulisan semula teks-teks pengajian tinggi Islam dalam rupa bentuk mengikut keperluan zaman. Isunya tetap sama cuma, bagaimana persembahan itu diolah dan ditampilkan dalam era kini.

Wallahu ta’ala a’lam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s