Respon Umat Islam : Antara Modenis dan Fundementalis

Bismillahirrahmaanirrahim

Umat Islam mendapat gambaran yang buruk. Di peringkat antarabangsa kita dapat melihat kedudukan negara-negara termiskin adalah dari kalangan negara umat Islam, negara yang tidak selamat juga negara umat Islam, negara yang buruk pemerintahan juga negara umat Islam. Umat Islam dalam krisis.

Berbeza negara yang paling aman di dunia, negara paling kaya, negara yang terbaik pentadbiran dan pemerintahan (Good Governance) adalah negara barat. Negara yang kita label kafir dan kekal dalam api neraka. Benarlah ungkapan yang mengatakan “ aku dapati muslim yang tiada Islam nya di barat dan Islam yang tiada muslim di timur “.

Sedang umat ini sentiasa berdoa dalam doa mereka “ hasanah fi dunia, hasanah fi al-akhirah”. Namun realiti tidak membuktikan kedudukan kita hasanah fi dunia. Kita bimbang, belum tentu kita hasanah fi al-akhirah. Cukup merugikan.

Said Hawwa dalam karya beliau Jundullah Thaqafatan wa akhlaqan (2005) menyebut bahawa, umat Islam mendiami bumi yang banyak hasil mahsul dan bahan galian yang diperlukan oleh penduduk bumi. Seperti minyak mentah yang diperlukan oleh kebanyakan sektor, banyak di perut bumi negara-negara arab tetapi, amat menyedihkan apabila mengeksploitasi demi kegunaan sendiri pun kita terpaksa bergantung dengan teknologi luar.

Dr Abdul Hamid Abu Sulaiman (1994) memandang ini sebagai krisis yang dialami oleh umat Islam. Bagi Dr Khalif Muammar (t,t), rentetan keadaan ini akhirnya menimbulkan beberapa respon di kalangan umat Islam seperti, golongan traditionalis, modenis dan fundementalis.

Kemunduran umat Islam diketegorikan puncanya oleh Dr Khalif kepada dua, penjajahan dan keduanyakelemahan umat Islam dalam banyak sektor. Prof Naquib al-Attas lebih mendasar melihat kemunduran umat Islam berpunca daripada epistimologi ilmu. Kepincangan umat Islam dalam memahami ilmu seperti dalam buku Risalah Untuk Kaum Muslimin dan Islam dan Sekularisme.

Setelah tamat era penjajahan, era kolonialisme, umat Islam kekal dengan kemunduran yang ditinggalkan penjajah. Umat Islam di ceruk dunia Islam mula memain peranan membaiki kedudukan yang naïf ini. Pelbagai solusi diaju dan diaplikasi. Bagi golongan modenis atau sekularis, kiblat mereka adalah barat. Mereka secara sengaja atau tidak telah diprogramkan dengan worldview barat. Ingin membaiki kemunduran dan kelemahan ini perlu diterapkan pengamalan atau budaya barat secara total sepertimana barat yang terbukti bangkit dari kelemahan mereka.

Namun penerapan ini terbukti gagal. Turki adalah contoh terbaik pengamalan budaya atau sistem barat secara total. Sepanjang dilaksanakan amalan barat di Turki tiada perubahan malah umat lebih teruk dengan kadar kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Mengatasi barat dari pelbagai sudut jauh lagi nak diperkatakan. Pengamalan barat dianggap gagal.

Dalam masa yang sama seruan kembali kepada Islam bergema di kalangan mereka yang digelar fundementalis. Konotasi fundementalis pada sudut pandang barat adalah negetif kerana mereka dibina di atas asas menolak agama. Muhammad Abu Bakar (1987) dalam menggunakan perkataan fundementalis memberi interpertasi sisi pandang Islam. Dari sini penulis dapat menilai istilah fundementalisme tidak boleh dipandang dari sebelah pihak sedang dipihak yang lain diabaikan. Penulis lebih bersetuju dengan istilah yang digunakan oleh John L. Esposito dengan label Aktivisme Islam atau Kebangkitan Orang Islam.

Gerakan Kebangkitan Islam berbeza pendekatan mereka mengikut lokaliti dan suasana ditempat mereka. Tujuan mereka sama iaitu mendaulatkan agama Islam. Pada mereka, dengan tertegaknya agama Islam secara otomatisnya umat ini akan maju dan bangkit dari kelemahan. Sepertimana gerakan Wahabi yang digerakkan oleh Muhammad Bin Abdul Wahab menumpukan kepada memerangi khurafat yang dilihat sebagai punca kemunduran dan kemerosotan umat Islam di semenanjung arab pada masa itu.

Berbeza pula di Mesir. Gerakan Ikhwan Muslimin yang diasaskan oleh Hassan al-Banna lebih syumul perjuangan mereka dengan tumpuan kepada mereka lebih kepada sektor pendidikan, kebajikan, ekonomi, politik dan sehingga terlibat dalam sektor ketenteraan. Pengurusan mereka lebih teratur dan mengikut keperluan semasa.

Mungkin pendekatan mereka yang agak serasi dengan fenomena Malaysia pada masa itu dan ramai pelajar-pelajar melayu yang belajar di Al-Azhar menjadi faktor pengaruh Ikhwan di kalangan gerakan dan aktivisme tanah air berkembang dan mudah diterima di Tanah Melayu. Tidak dinafikan akhir-akhir ini pengaruh pelajar dari Saudi dan sealiran mereka mula menambah rencam aktiviti gerakan agama di Malaysia.

Kerencaman ini berbeza menurut pendekatan yang diguna pakai oleh mereka. Ada yang melihat tumpuan harus diberikan kepada politik dan pentadbiran negara, dengan kuasa pelbagai sektor mampu diubah dan direformasi. Ada juga yang memandang penekanan kepada pendidikan adalah lebih penting, setelah umat ini mendapat kefahaman yang jitu seruan kepada kembali kepada Islam itu akan diterima dengan baik.

Dapat disimpulkan Kebangkitan Orang Islam ini berbeza mengikut tempat dan tuntutan semasa namun berkongsi tujuan yang sama iaitu mendaulatkan Islam dan secara otomatisnya umat Islam akan kembali sepertimana zaman keagungan mereka. Penulis juga memandang perbezaan yang ada diantara gerakan-gerakan Islam adalah pelengkap kepada kebangkitan orang Islam tetapi, jika perseteruan berlaku di antara gerakan Islam penulis beranggapan asas pembentukan gerakan tersebut bukan berpaksikan tujuan kebangkitan Islam, mungkin kerana tidak berpuas hati atau cetek dalam memandang suasana dunia umat Islam.

Wallahut ta’ala a’lam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s