Lekuk-Lekuk Perubahan Gerakan Islam

Bismillahirrahmaanirrahim

Keadaan umat Islam pada peringkat gelombang pertama menampakkan mereka kembali kepada Islam. Ketika isu nya berkaitan fundamental Islam. Soal makanan halal dan haram, pakaian yang menutup aurat, biah Islamiyyah selepas arus pembaratan melanda dan juga seruan-seruan kembali kepada agama Islam.

Kesan yang boleh dilihat seperti pemakaian muslim, halaqah-halaqah ataupun usrah-usrah, kewujudan intitusi makanan halal seperti JAKIM dan juga terma-terma dalam bentuk retorika Islam sebagaimana “ Islam jalan penyelesaian” “back to al-Quran” dan “membangun bersama Islam”.

Gelombang kedua memperlihatkan Islam ini perlu diterjemahkan ke alam realiti. Umat Islam khususnya gerakan-gerakan Islam mula sedar bahwa Islam tidak akan kemana jika hanya dikurung di dalam usrah dan dalam bentuk tema-tema retorik semata-mata. Kesedaran ini membawa gerakan Islam kepada demensi baru yang mengubah corak pergerakan mereka.

Antara langkah popular yang diambil oleh gerakan Islam ialah dengan menyertai atau menubuhkan parti politik. Melalui cara ini impaknya lebih besar dan berkesan, contohnya di negeri Kelantan, apabila tampuk pemerintahan diterajui oleh aliran yang berfahaman agama, sedikit sebanyak apa yang menjadi teori sebelum ini sudah boleh diterjemahkan.

Gelombang seterusnya ialah menghapuskan halangan antara muslim dan bukan muslim. Arus ini rancak dibincangkan. Jika dahulu adalah seruan agar umat Islam kembali kepada Islam kini, usaha baru ialah mengimejkan Islam di mata bangsa-bangsa lain dengan imej yang menonjolkan Islam benar-benar membawa jalan penyelesaian.

Dari perbincangan inilah, penulis melihat timbul wacana Islam moderat atau post-islamisme. Bagi mendekatkan bukan muslim kepada Islam, golongan Islamis membawa pendekatan-pendekatan global yang diterima ramai seperti, hak asasi manusia, ekonomi dan kebebasan mengamalkan agama masing-masing. Isu ini diwacanakan kepada bukan muslim khususnya dari perspektif Islam walaupun tiada istilah-istilah Islamik yang digunakan, cukup dengan figur yang membawa isu-isu ini mewakili kepentingan Islam.

Penulis juga mengandaikan wacana Islam moderat boleh menjadi senjata “serampang dua mata”. Selain berdakwah dengan mendekatkan atau memahamkan bukan muslim tentang hakikat Islam, ia juga mampu mempengaruhi bukan Islam untuk menyokong gerakan Islam bagi meraih kemenangan yang lebih besar dan akhirnya memimpin sebuah negara.

Kesimpulan yang dapat penulis katakan disini, realiti semasa memaksa kita menyesuaikan diri dengannya. Tanpa melakukan perubahan kita dilihat ketinggalan zaman kerana tidak mengikut arus perubahan yang berlaku. Tanpa menggadaikan prinsip, kita berasosiasi dengan keadaan yang pantas menongkah masa. Keistimewaan agama ini apabila ia sentiasa relevan sepanjang zaman dan di mana pun ia berada.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s