Politik “command right, forbid wrong”.

826f0fdb3eb81544e7317a50860d2950

Pendahuluan

Sekitar tahun 70an dan 80an, kebangkitan Islam menyemarakkan semangat Islamis melakukan amal makruf dan nahi mungkar. Bagi mencegah kemungkaran maka golongan Islamis ini mencari apakah kemungkaran yang ingin dicegah itu. Mereka kembali kepada kitab-kitab feqah abad pertengahan mencari bentuk-bentuk kemungkaran yang ditegah pada masa itu oleh ulama dan mereka jadikan kemungkaran-kemungkaran pada masa itu sebagai alasan menolak kemungkaran pada masa ini.

Nyanyian, (Zina) Pelacuran dan Arak

Dapatan carian mereka, kemungkaran yang ditegah berlegar di sekitar tiga perkara ini. Nyanyian, pelacuran dan arak. Usaha mencegah kemungkaran mereka memfokuskan kearah membetulkan kesilapan tiga bentuk kemungkaran ini, sementelah jika mereka dapati kemugkaran-kemungkaran ini terpalit kepada pemerintah.

Konsep amal makruf yang difahami mereka ini membentuk kelompok yang betul dan kelompok yang salah. Islamis merasakan mereka betul dan golongan yang melakukan kemungkaran itu di pihak yang salah, hina dan berdosa.

Kemungkaran-kemungkaran ini seterusnya disandarkan kepada pemerintah yang dilihat gagal menjalankan amal makruf dan nahi mungkar. Oleh itu usaha mendapatkan pemerintahan bagi menggantikan pemerintah yang gagal menangani konsep ini menjadi bertambah kuat.

Kuasa Politik

Perjuangan kelompok Islamis kearah membina Negara Islam bukan sahaja dicetuskan dek revolusi Iran sahaja bahkan desakan mengamalkan konsep amal makruf nahi mungkar itu sendiri. Kuasa politik ataupun memerintah sesebuah Negara bagi mereka bukan sahaja mempraktikkan syariah Islam malah meyakini dengan kuasa politik mampu mendidik masyarakat dengan pelaksanaan konsep amal makruf dan nahi mungkar. Ianya berbentuk ‘top to down’.

Untuk lebih jelas perjuangan merebutkan kuasa politik dari tangan pemerintah, kelompok Islamis menjadikan ideologi sekular yang diamalkan adalah punca kepada percambahan maksiat dan kemungkaran. Dengan itu, serangan keatas ideologi tersebut dipertingkatkan, mereka yang dilihat bersekongkol dengan ideologi tersebut juga akan diperangi.

Kesimpulan

Konsep amal makruf nahi mungkar yang difahami Islamis sekitar tahun 70an dan 80an menghasilkan satu momentum penentangan kepada pemerintah yang dilihat menjadi punca kepada percambahan maksiat dan kemungkaran.

Perebutan kuasa politik adalah bagi menggantikan pemerintah yang sedia ada yang mana gagal melaksanakan konsep amal makruf dan nahi mungkar. Dengan ini, alasan membina Negara Islam bertambah kukuh dan rasional dilaksanakan. Cuma timbul persoalan, jika pihak pemerintah berubah kepada sebuah Negara yang melaksanakan amal makruf dan nahi mungkar dengan lebih efisyen seperti penubuhan jabatan-jabatan agama dan badan-badan yang mencegah kemaksiatan, apakah politik kelompok Islamis seterusnya?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s