Respon Umat Islam : Antara Modenis dan Fundementalis

Bismillahirrahmaanirrahim

Umat Islam mendapat gambaran yang buruk. Di peringkat antarabangsa kita dapat melihat kedudukan negara-negara termiskin adalah dari kalangan negara umat Islam, negara yang tidak selamat juga negara umat Islam, negara yang buruk pemerintahan juga negara umat Islam. Umat Islam dalam krisis.

Berbeza negara yang paling aman di dunia, negara paling kaya, negara yang terbaik pentadbiran dan pemerintahan (Good Governance) adalah negara barat. Negara yang kita label kafir dan kekal dalam api neraka. Benarlah ungkapan yang mengatakan “ aku dapati muslim yang tiada Islam nya di barat dan Islam yang tiada muslim di timur “.

Sedang umat ini sentiasa berdoa dalam doa mereka “ hasanah fi dunia, hasanah fi al-akhirah”. Namun realiti tidak membuktikan kedudukan kita hasanah fi dunia. Kita bimbang, belum tentu kita hasanah fi al-akhirah. Cukup merugikan.

Said Hawwa dalam karya beliau Jundullah Thaqafatan wa akhlaqan (2005) menyebut bahawa, umat Islam mendiami bumi yang banyak hasil mahsul dan bahan galian yang diperlukan oleh penduduk bumi. Seperti minyak mentah yang diperlukan oleh kebanyakan sektor, banyak di perut bumi negara-negara arab tetapi, amat menyedihkan apabila mengeksploitasi demi kegunaan sendiri pun kita terpaksa bergantung dengan teknologi luar.

Dr Abdul Hamid Abu Sulaiman (1994) memandang ini sebagai krisis yang dialami oleh umat Islam. Bagi Dr Khalif Muammar (t,t), rentetan keadaan ini akhirnya menimbulkan beberapa respon di kalangan umat Islam seperti, golongan traditionalis, modenis dan fundementalis.

Kemunduran umat Islam diketegorikan puncanya oleh Dr Khalif kepada dua, penjajahan dan keduanyakelemahan umat Islam dalam banyak sektor. Prof Naquib al-Attas lebih mendasar melihat kemunduran umat Islam berpunca daripada epistimologi ilmu. Kepincangan umat Islam dalam memahami ilmu seperti dalam buku Risalah Untuk Kaum Muslimin dan Islam dan Sekularisme.

Setelah tamat era penjajahan, era kolonialisme, umat Islam kekal dengan kemunduran yang ditinggalkan penjajah. Umat Islam di ceruk dunia Islam mula memain peranan membaiki kedudukan yang naïf ini. Pelbagai solusi diaju dan diaplikasi. Bagi golongan modenis atau sekularis, kiblat mereka adalah barat. Mereka secara sengaja atau tidak telah diprogramkan dengan worldview barat. Ingin membaiki kemunduran dan kelemahan ini perlu diterapkan pengamalan atau budaya barat secara total sepertimana barat yang terbukti bangkit dari kelemahan mereka.

Namun penerapan ini terbukti gagal. Turki adalah contoh terbaik pengamalan budaya atau sistem barat secara total. Sepanjang dilaksanakan amalan barat di Turki tiada perubahan malah umat lebih teruk dengan kadar kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Mengatasi barat dari pelbagai sudut jauh lagi nak diperkatakan. Pengamalan barat dianggap gagal.

Dalam masa yang sama seruan kembali kepada Islam bergema di kalangan mereka yang digelar fundementalis. Konotasi fundementalis pada sudut pandang barat adalah negetif kerana mereka dibina di atas asas menolak agama. Muhammad Abu Bakar (1987) dalam menggunakan perkataan fundementalis memberi interpertasi sisi pandang Islam. Dari sini penulis dapat menilai istilah fundementalisme tidak boleh dipandang dari sebelah pihak sedang dipihak yang lain diabaikan. Penulis lebih bersetuju dengan istilah yang digunakan oleh John L. Esposito dengan label Aktivisme Islam atau Kebangkitan Orang Islam.

Gerakan Kebangkitan Islam berbeza pendekatan mereka mengikut lokaliti dan suasana ditempat mereka. Tujuan mereka sama iaitu mendaulatkan agama Islam. Pada mereka, dengan tertegaknya agama Islam secara otomatisnya umat ini akan maju dan bangkit dari kelemahan. Sepertimana gerakan Wahabi yang digerakkan oleh Muhammad Bin Abdul Wahab menumpukan kepada memerangi khurafat yang dilihat sebagai punca kemunduran dan kemerosotan umat Islam di semenanjung arab pada masa itu.

Berbeza pula di Mesir. Gerakan Ikhwan Muslimin yang diasaskan oleh Hassan al-Banna lebih syumul perjuangan mereka dengan tumpuan kepada mereka lebih kepada sektor pendidikan, kebajikan, ekonomi, politik dan sehingga terlibat dalam sektor ketenteraan. Pengurusan mereka lebih teratur dan mengikut keperluan semasa.

Mungkin pendekatan mereka yang agak serasi dengan fenomena Malaysia pada masa itu dan ramai pelajar-pelajar melayu yang belajar di Al-Azhar menjadi faktor pengaruh Ikhwan di kalangan gerakan dan aktivisme tanah air berkembang dan mudah diterima di Tanah Melayu. Tidak dinafikan akhir-akhir ini pengaruh pelajar dari Saudi dan sealiran mereka mula menambah rencam aktiviti gerakan agama di Malaysia.

Kerencaman ini berbeza menurut pendekatan yang diguna pakai oleh mereka. Ada yang melihat tumpuan harus diberikan kepada politik dan pentadbiran negara, dengan kuasa pelbagai sektor mampu diubah dan direformasi. Ada juga yang memandang penekanan kepada pendidikan adalah lebih penting, setelah umat ini mendapat kefahaman yang jitu seruan kepada kembali kepada Islam itu akan diterima dengan baik.

Dapat disimpulkan Kebangkitan Orang Islam ini berbeza mengikut tempat dan tuntutan semasa namun berkongsi tujuan yang sama iaitu mendaulatkan Islam dan secara otomatisnya umat Islam akan kembali sepertimana zaman keagungan mereka. Penulis juga memandang perbezaan yang ada diantara gerakan-gerakan Islam adalah pelengkap kepada kebangkitan orang Islam tetapi, jika perseteruan berlaku di antara gerakan Islam penulis beranggapan asas pembentukan gerakan tersebut bukan berpaksikan tujuan kebangkitan Islam, mungkin kerana tidak berpuas hati atau cetek dalam memandang suasana dunia umat Islam.

Wallahut ta’ala a’lam.

Wanita, antara kemodenan dan maruah

Bismillahirrahmaanirrahim

Wanita adalah ciptaan yang cukup istimewa dari perspektif Islam. Kedudukan nya dimuliakan dan ditempat yang istimewa. Pelbagai ganjaran yang berganda setiap amalan yang dilakukan oleh kaum wanita, dengan kata mudah mereka mudah memperoleh syurga.

Sejak dari zaman Greek dan Yunani lagi, perbahasa wanita menampakkan diskriminasi dan kedudukan yang jelek dan hina.  Wanita pada bangasa-bangsa lain juga agama mereka seperti wang atau barangan yang boleh ditukar milik. Nilai harga mereka seperti barangan yang boleh dibeli di pasar.

Tanpa penghormatan yang sebaiknya buat wanita, pelbagai masalah dan gejala yang merosakkan institusi masyarakat. Wanita yang diletakkan nilai mereka tidak lebih sebagai barangan yang boleh dijual beli dengan sendirinya mencorakkan kehidupan masyarakat yang huru-hara.

Kedatangan Islam memberi cahaya dan rahmat buat kaum wanita. Mereka diletakkan ditempat yang sepatutnya. Kedudukan amal mereka dipertanggungjawabkan sama seperti kaum lelaki. Banyak nas dari al-Quran dan hadith memberi penekanan kepada kemuliaan kaum wanita.

Namun masakini, disebalik retorik kebebasan wanita, perjuangan hak wanita dan lauangan tuntutan kuasa buat wanita, sedarkah mereka penjajahan baru bermula. Wanita masakini diprogram dan disogok agar menerima secara mutlak bahawa harga diri mereka terletak pada paras rupa yang cantik dan jelita, muda, tubuh badan yang langsing, diselimuti pakaian yang berjenama dan perhiasan yang anggun.

Maka akhirnya wanita masakini sibuk dengan berbelanja bagi melengkapi semua itu. Mahu dianggap moden dan berjaya. Melanggan pelbagai produk kecantikan, menghabiskan ribuan ringgit untuk terapi kecantikan dalaman dan luaran, malah ada yang sanggup melakukan pembedahan plastik. Kesemuanya memberi keuntungan buat kaum pemodal yang berjaya memprogramkan harga diri mereka terletak pada nilai material.

Kaum wanita di manapun mereka berada, baik negara maju, membangun mahupun negara mundur, terjerat dalam krisis identiti diri. Mereka lupa tentang harga diri sebenar mereka. Mereka keliru kedudukan mereka sebagai wanita. Mereka berjaya diprogramkan dengan nilai baru buat diri mereka.

Wanita di barat yang dikatakan mendapat kebebasan telah dieksploitasi secukupnya dengan menggunakan mereka dalam pelbagai sektor terutama pengiklanan. Apa yang menyedihkan ramai dikalangan wanita Islam yang berjaya dikaburkan dengan laungan kebebasan barat sedang mereka sendiri tidak pernah cuba mencari kebebasan wanita dalam Islam.

Wanita Islam di abad moden ini perlu jelas kedudukan, kebebasan, kemuliaan, maruah mereka yang digariskan Allah buat mereka. Allah sebagai pencipta sudah pasti menyediakan yang terbaik buat hambaNya. Tetapi sejauhmana umat ini mampu menterjemahkan kebaikan Islam itu terletak di atas penguasaan penganutnya terhadap ilmu.

Wallahu ta’ala a’lam

Kuasa Melayu Terhakis?

Bismillahirrahmaanirrahim

Ramai orang memperkatakan mengenai kuasa, keistimewaan dan kelebihan yang diterima orang Melayu.

Namun sedarkah kita, semua itu makin hari makin terhakis. Cukup parah dan membimbangkan keadaan nya.

Lihat sahaja penguasaan kaum lain dalam sektor-sektor di Malaysia. Ekonomi, pendidikan, sukan, tak lama lagi juga politik.

Bangsa Melayu begitu terasing di bumi sendiri, kurang penambahan dari sudut kualiti dan kuantiti dalam pelbagai bidang kecuali jenayah.

Penulis melihat puncanya pada proses pembangunan insani bangsa Melayu tidak berjaya dan gagal. Soal melahirkan modal insan berkait dengan peranan kerajaan yang dikuasai sebilangan besar bangsa Melayu.

Dalam bahasa mudah adalah golongan politikus. Mereka adalah kelompok yang merancana pembangunan material dan juga insani di Malaysia.

Tidak dinafikan memang ada usaha dijalankan bagi membangunkan bangsa Melayu seperti projek DEB. Namun perlaksanaan yang dijalankan oleh golongan politik nepotalisme menggagalkan projek tersebut.

Jelaslah peranan ahli politik Melayu yang gagal melihat tujuan sebenar kedudukan mereka bagi membantu bangsa Melayu adalah punca kemerosotan bangsa ini.

Akhirnya kuasa Melayu terhakis dan bakal lenyap selamanya kerana tiada modal insan yang mampu menggalas mana-mana tanggungjawab memimpin negara ini. Ketika itulah kepercayaan rakyat akan mula beralih kepada bangsa lain.

Politikus yang bermotifkan kekuasaan dan harta, mengatasi usaha pembangunan agama, bangsa dan negara wajib ditolak oleh rakyat jika ingin lihat bangsa ini bangkit.

Wallahu Ta’ala A’lam

Perjuangan Modenis Muslim

Bismillahirrahmaanirrahim

Umat Islam sedari era penjajahan sehingga kini, mengalami tekanan yang cukup kuat. Baik politik, ekonomi, sosial dan segenap kehidupan mereka. Dari situ bangkit pelbagai respon,  atau apa yang dinamakan respon kaum muslimin.

Antara respon kaum muslimin ialah dari golongan modenis. Mereka melihat umat Islam mundur kerana kejumudan agama dan sifat taqlid umat Islam kepada tafsiran ulama era pertengahan.

Mereka menyeru kepada dibukakan pintu ijtihad dalam semua lapangan. Tiada halangan dalam berijtihad. Sepertimana cendekiawan terdahulu diberi peluang berijtihad begitu jugalah tuntutan mereka di era ini.

Mereka meletakkan keadaan umat Islam sepertimana dark ages eropah. Bangsa yang hidup dalam kegelapan, kejumudan, kemunduran. Perlu bangkit dan cerah. Mereka menemukan punca kegelapan mereka adalah institusi agama (gereja) ataupun penguasaan sakral paderi.

Disinilah kesilapan golongan modenis dalam mensisikan keadaan umat Islam. Sejarah Islam jika diteliti, tidak pernah meletakkan ulama sebagai otoriti yang mencorakkan kehidupan mereka. Fungsi ulama dalam Islam terbuka kepada perbezaan dan perbincangan.

Mereka juga menyeru kepada model barat sebagai contoh kemajuan. Mengabaikan tuntutan dan cita-cita agama. Agama adalah amalan individual yang tidak perlu ada kaitan dengan kehidupan.

Jelas pendekatan mereka sepertimana revolusionis atau reformis zaman pencerahan. Keyakinan mereka hanya model barat yang telah mengalami perubahan dan kemajuan tamadun itu jalan penyelesaian kepada kemunduran umat ini.

Pada mereka, punca kemunduran umat Islam adalah keterikatan dengan tafsiran lama, takut berijtihad dan otoriti ulama (sedangkan itu sifat skaptikal mereka) membawa umat Islam kebelakang.

Seharusnya kita perlu meneliti hasil mahsul pemikiran ulama-ulama agung yang mengutarakan idea besar sehingga membentuk ketamadunan yang hebat pada masa itu dan melakukan proses asimilasi dengan era moden.

Tidak kiralah proses itu menuntut alat daripada kufar sekalipun untuk membuahkan hasil yang baik kepada umat Islam. Keagungan karya lampau umat Islam adalah satu kerugian besar jika tidak diteliti dan diambil manfaat.

Cuma proses penyesuaian di era moden ini menuntut ketajaman pemikiran kita menilai unsur-unsur yang membawa kebaikan kepada umat. Mengambil secara total dan menolak secara total adalah palagiat tanpa usaha. Ianya perbuatan tidak cerdik.

Satu usaha yang dilihat cuba direalisasikan melalui metod ini ialah, penulisan semula teks-teks pengajian tinggi Islam dalam rupa bentuk mengikut keperluan zaman. Isunya tetap sama cuma, bagaimana persembahan itu diolah dan ditampilkan dalam era kini.

Wallahu ta’ala a’lam

Derita Rakyat : Ibu tunggal dan empat orang anak

Bismillahirrahmaanirrahim

Penulis sempat berbual dengan seorang ibu tunggal. Alhamdulillah kini anak-anak nya sudah besar, berkerjaya dan bekeluarga. Anak-anak banyak membantu beliau yang sudah senja dimamah usia. Hidup tidak sesukar dahulu. Itulah yang boleh disimpulkan sekarang.

Dalam kebahagiaan yang dikecapi itu, si ibu tidak dapat menahan ingin meluahkan isi hatinya yang sarat mengandung kisah duka pada masa lalu. Setelah kematian suami, si ibu inilah berseorangan membersarkan anak-anak.

Bukan tiada usaha mohon bantuan dari mana-mana jabatan kerajaan yang ‘dikatakan’ menyediakan pelbagai skim membantu rakyat. Usaha si ibu dihina dan dipandang lekeh. Setiap kali datang disuruh isi borang dengan nada herdik, macam duit ‘mereka’ punya dan macam si ibu ini pengemis.

Borang itu perlu ada pelbagai cop dari sana sini, tidak lengkap, dihalau lagi. Rumah dan pejabat bukan dekat. Perlukan kos dari kampung nak ke bandar. Akhirnya borang itu tidak diterima. Si ibu hampa bukan kepalang, mengenangkan nasib anak-anak mereka.

Si ibu tidak putus asa, mohon lagi. Jawab pihak jabatan, mak cik perlu mohon tahun depan, untuk tahun ini peruntukan sudah habis. Tahun seterusnya si ibu ini mengulang proses yang sama, borang lengkap tiada celanya lagi. Juga ditolak.

Penulis pada awalnya beranggapan si ibu ini ada masalah pada ‘warna’ bendera yang disokongnya, menyebabkan borang dia ditolak. Sangkaan itu meleset sama sekali apabila si ibu ini menzahirkan benderanya. Ia cukup membingunkan kenapa ditolak.

Penulis merumuskan ini adalah masalah birokrasi. Penulis tertanya-tanya, jika peruntukan ada dan cukup untuk rakyat yang memerlukan namun, dinafikan seperti ini, kemana duit itu akan pergi. Penulis cukup hiba dengan cerita si ibu ini kerana, sampai sekarang sesen pun dia tidak merasa duit ataupun bantuan yang sepatutnya dia dapat.

Wallahu ta’ala a’lam

Kerana Bidaah

Bismillahirrahmaanirrahim

Ketika awal belajar dahulu. Kami disogokkan dengan isu bidaah. Ketika itu memang hangat dibincangkan, terutama dikalangan tokoh-tokoh pelajar disana. Kami yang masih muda mentah ibarat bumi dan langit, hanya layak memerhati tanpa bersuara.

Dari situ pelbagai usaha kami buat untuk mendapat penjelasan yang baik mengenai isu bidaah. Lanjutan dari perbincangan itu kami kenal Wahabi dan Tarekat Sufi. Kami telusuri pertembungan mereka dengan hujah-hujah kedua belah pihak. Terus terang saya secara peribadi hanyut dengan hujah yang digelar puak Wahabi atau Salafi.

Suasana kami lebih berpihak menyebelahi satu pihak ini. Kawan-kawan arab kebanyakan bermanhaj yang dikatakan salaf, abang-abang senior juga begitu. Semua ini banyak memberi kesan kepada hidup saya.

Cuma satu kesilapan yang dikesan pada diri saya apabila menelusuri manhaj ini ialah saya mengenali melalui sisi bidaah. Saya mula memasuki manhaj ini melalui pintu bidaah sana bidaah sini. Perkara ini memberi kesan yang mendalam tanpa sempat saya mendalami manhaj ilmu yang benar.

Kesan nya saya mula mengambil ringan ibadat, maksudnya saya tidak lagi bersungguh beribadat, punca nya apabila saya selalu dimomokkan dengan kata-kata ” mereka bersungguh beribadat, tapi tidak mengikut sunnah, sia-sia, tak dapat pahala”. Dari itu banyak ibadat-ibadat yang saya lazimi melakukan nya, saya tinggalkan, bimbang ianya bidaah.

Mujurlah saya menyedari kesilapan ini. Sepatutnya bermanhaj salaf lebih meningkatkan lagi ibadat kita. Pendekatan yang baik ialah melihat ibadat para Salaf Soleh, dari situlah lahirnya kesungguhan kita beribadat, paling tidak kita mencontohi ibadat mereka walaupun tidak sampai tahap ibadat mereka. Bukan melalui pintu bidaah sana sini yang mana bagi saya mengurangkan kesungguhan beribadat.

Juga memahami manhaj ilmu adalah teramat penting sebagai panduan penuntut ilmu, tanpa panduan kita bisa melihat pelbagai khilaf yang sebenarnya kecil menjadi besar apabila kita tidak mampu membezakan isu sebenar dek tidak memahami manhaj ilmu dengan sebaiknya.

Wallahu Ta’ala A’lam

Barat Moden Timur Mundur, Kenapa?

Bismillahirrahmaanirrahim

Bagi yang ingin mempelajari falsafah, penulis sarankan tidak perlu berat-berat pergi kepada buku asal seperti Aristotle, Plato, Farabi Ibnu Sina. Cukuplah dengan Fasl Maqal sebagai permulaan. Fasl Maqal menjelaskan definisi falsafah dalam Islam dan kedudukan falsafah dari perspektif syariah.

Setelah memahami kedudukan falsafah dalam Islam. Bolehlah kita menerokai serba sedikit sejarah falsafah. Buku yang disarankan karangan Majid Fakhri berkaitan sejarah falsafah (lupa tajuk buku). Jika kita menyelusuri sejarah falsafah Islam, sudah pasti kita akan bertemu pertembungan Imam Ghazali dan Ibnu Rusyd.

Imam Ghazali mengkafirkan ahli falsafah (mereka yang berpegang falsafah Aristotle seperti Ibnu Sina dan al-Farabi) pada tiga perkara sahaja. Soal kewujudan alam, kebangkitan manusia adakah dengan roh sahaja ataupun roh dan jasad, dan persoalan dapatkah Tuhan mengetahui perkara juziyyat?.

Perbahasan tiga perkara ini cukup panjang dan memerlukan tahap taakulan yang tinggi dan kesabaran yang tinggi bagi memahami dengan teliti perbahasan mereka. Cuma saya boleh simpulkan pertembungan Imam Ghazali dan Ibnu Rusyd melahirkan aliran tradisionalis dan rasionalis menurut gelaran yang diberi oleh Oliver Leaman.

Aliran tradisionalis yang dimaksudkan Leaman ialah pemikiran yang berpaksikan semua amal perbuatan kita berpaksikan kepada agama. Keputusan yang ingin dibuat harus berdasarkan timbangan agama. Memisahkan sesuatu perkara di dunia ini dari agama seolah menafikan kekuasaan Allah atau dalam bahasa moden kita gunakan konsep Sekularisme.

Aliran rasionalis pula boleh diketegorikan kepada dua. Mereka yang ekstrem dengan memisahkan langsung agama dari amal perbuatan mereka dan kelompok yang berpegang dengan agama namun ada perkara yang tidak mampu diselesaikan dengan agama berhajatkan kepada kekuatan akal seperti, mereka cipta iphone yang mana sudah tentu tiada dalam agama.

Dua aliran ini memberi kesan yang besar dalam tamadun manusia. Aliran tradisonalis yang disinonimkan dengan fahaman Ghazali berkembang pesat di timur, manakala aliran rasionalis atau Rusydian berkembang di barat khususnya eropah. Sehinggakan muncul kata-kata yang menklimkan kemunduran dan kemajuan berdasarkan dua pemikiran ini.

Penulis agak tidak bersetuju dengan kata-kata ini kerana, barat maju bukan kerana pemikiran Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd berpegang dengan konsep ‘kebenaran berganda’, iaitu memberi kebenaran agama dengan orientasi akal. Tetapi barat menolak agama, mereka hanya mengambil satu sisi dari pemikiran Ibnu Rusyd iaitu akal.

Soal kemunduran di timur bagi penulis adalah kerana salah faham masyarakat dalam menerima pemikiran Imam Ghazali. Penulis tidak akan mengulas isu kemunduran ini. Sebagai bukti mereka yang di sebelah timur ini salah pemahaman mereka, penulis cadangkan buku Falsafah Takdir yang ditulis oleh Za’ba.

Kesimpulannya, falsafah dalam Islam tidak haram jika merujuk kepada tafsiran yang dibuat oleh Ibnu Rusyd dalam kitab Fasl Maqal. Cuma ada beberapa bab yang harus dielakkan dari terjerumus ke lembah kekafiran. Bukan dalam ilmu falsafah sahaja, dalam bidang feqah juga boleh terjerumus ke lembah kekafiran jika seorang faqih itu menfatwakan halal pada benda yang haram, juga ahli hadith, jika sanggup mensahihkan yang dhaif demi kepentingan tertentu dan lain-lain lagi.